Registracija

Priložite izjavu o saobraznosti
Priložite račun ili ugovor

Pritiskom na polje „Registracija“ dajem privrednom društvu Samsung Electronics Austria GmbH, njegovim povezanim licima, registrovanim ograncima i njihovom podizvodaču , svoju izričitu saglasnost da moje gore navedene podatke o ličnosti prikupljaju putem ove elektronske platforme i koriste u svrhu: (a) registracije za učestvovanje u promotivnoj akciji u periodu od 08. oktobra do 11. novembra 2018. godine, (b) kao i u svrhu kontaktiranja u vezi eventualne dodele poklona definisanog Uslovima.

Upoznat/a sam sa Samsungovom Politikom privatnosti koja je dostupna na: (http://www.samsung.com/rs/info/privacy.html) i dajem svoju izričitu saglasnost da se moji podaci o ličnosti obrađuju i koriste u skladu s njom. Pritiskom na polje „Registracija“ ujedno potvrđujem da sam upoznat/a sa i da dajem svoj pristanak na primenu Uslova učestvovanja u promotivnoj aktivnosti u periodu od 08. oktobra do 11. novembra 2018. godine, registracije Samsung uređaja (Galaxy S9 ili S9+ ili Note9) i korišćenje podataka o ličnosti.

Za bilo koje upite u vezi sa promocijom molimo vas da pogledate uslove korišćenja i da se javite na e-mail: postbuy.benefit@centrade-cheil.com.Priložite račun ili ugovor

Pritiskom na polje „Registracija“ dajem privrednom društvu Samsung Electronics Austria GmbH, njegovim povezanim licima, registrovanim ograncima i njihovom podizvodaču , svoju izričitu saglasnost da moje gore navedene podatke o ličnosti prikupljaju putem ove elektronske platforme i koriste u svrhu: (a) registracije za učestvovanje u promotivnoj akciji u periodu od 08. oktobra do 11. novembra 2018. godine, (b) kao i u svrhu kontaktiranja u vezi eventualne dodele poklona definisanog Uslovima.

Upoznat/a sam sa Samsungovom Politikom privatnosti koja je dostupna na: (http://www.samsung.com/rs/info/privacy.html) i dajem svoju izričitu saglasnost da se moji podaci o ličnosti obrađuju i koriste u skladu s njom. Pritiskom na polje „Registracija“ ujedno potvrđujem da sam upoznat/a sa i da dajem svoj pristanak na primenu Uslova učestvovanja u promotivnoj aktivnosti u periodu od 08. oktobra do 11. novembra 2018. godine, registracije Samsung uređaja (Galaxy S9 ili S9+ ili Note9) i korišćenje podataka o ličnosti.

Za bilo koje upite u vezi sa promocijom molimo vas da pogledate uslove korišćenja i da se javite na e-mail: postbuy.benefit@centrade-cheil.com.